ප්‍රවෘත්ති විස්තර

නොවැම්බර් 10 වෙනිදා, අපේ සභාපති සහ විදේශ වෙළෙඳ කළමනාකරු අප්‍රිකානු පාරිභෝගිකයින් ජියැන්සි, හෙබෙයි, චොංකිං සහ වෙනත් ස්ථාන වල කර්මාන්ත ශාලා වෙත දින 10 ක කර්මාන්තශාලා පරීක්‍ෂණයක් සඳහා කැඳවාගෙන ගියහ. මෙම කාලය තුළ ඔවුන් පාරිභෝගිකයින් සොන්ග්ෂාන් සහ අනෙකුත් ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන වෙත ගෙන ගියහ. ඉතා තෘප්තිමත්.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)

පශ්චාත් වේලාව: අගෝස්තු -12-2021